Banner

LP3LP

Tussen Europees Landschapsverdrag en cohesiepolitiek van de EU. Landschapsbeleid voor het Drielandenpark.

De vastlegging van landschapsbeleidslijnen is de kern van het Europees Landschapsverdrag (Art. 5). Artikel 9 roept op tot een transnationale samenwerking voor grensoverschrijdende landschappen. In dit teken staat het project LP3LP "Landschapsbeleid voor het Drielandenpark", dat door het samenwerkingsverband 3LP werd ontwikkeld en met een tri-nationale onderzoeksgroep werd uitgevoerd.

De Leerstoel voor landschapsarchitectuur van de RWTH Aachen Universiteit, de Landscape Architecture Group Wageningen (WUR) en het Institut IGEAT van de Université Libre de Bruxelles ontwierpen drie componenten van een grensoverschrijdend landschapsbeleid, die het 3LP sindsdien heeft gebruikt als leidraad voor zijn activiteiten, en ook dient ter oriëntering van verschillende projecten en planningen in de partnerregio's:

1. Ruimtelijk landschapskaderconcept met leidprincipes

2. Landschapspartnerschap met versterkte hulpmiddelen voor landschapsmanagement met inspraak van de actoren

3. Vier grensoverschrijdende strategieën met een link met EU-beleid (Strategie groene infrastructuur, Strategie cultureel erfgoed en toegankelijkheid, Strategie complementaire biomassa, Strategie kwaliteitsproductie)

Het LP3LP-project werd gesteund door het Europese ESPON-programma (European Territorial Observatory Network). Daardoor stond niet alleen het grensoverschrijdend perspectief in de focus, maar ook het gezamenlijke Europese perspectief van de cohesiepolitiek. Het ging erom hoe een landschapsaanpak kan bijdragen tot het Europese doel van de territoriale cohesie.

Aan de hand van 3 metaforen toonden de onderzoekers het potentieel aan van een landschapsaanpak voor een op het gebied georiënteerde duurzame ontwikkeling, en ze gaven ook een reeks aanbevelingen om het Europees Landschapsverdrag te koppelen aan het cohesiebeleid van de EU.

  • “Landscape as asset” landschap als vermogen: aanbeveling voor een betere verbinding van 'waarden‘-concepten zoals landschapskwaliteiten, landschapsfuncties en ecosysteemdiensten

  • “Landscape as place” landschap als plaats: aanbeveling voor meer op het gebied georiënteerde instrumenten zoals LEADER, CLLD, geïntegreerde stad-land-ontwikkeling

  • “Landscape as common ground” landschap als gemeenschappelijke basis: aanbeveling voor het opbouwen van capaciteiten met hulpmiddelen voor sectoroverschrijdende governance (bv. adaptief landschapsmanagement)

De resultaten zijn gepubliceerd in wetenschappelijke berichten, een artikel en een boek. Hier gaat een grote belangstelling naar uit, zowel bij actoren in de Euregio Maas-Rijn alsook in andere peri-urbane en 3-landen-regio's en op Europees niveau. Wenst u een exemplaar van het 4-talige boek "Landschapsbeleid voor het Drielandenpark"? Neem contact op met ons!


ESPON Logo

Looptijd: 2012 - 2014
Subsidies: ESPON Programm

Partners:

  • RWTH Aachen -Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur (leidende Partner, D)
  • WUR Wageningen (NL)
  • Université Libre de Bruxelles – IGEAT (B)

Drielandenpark:  projectaanvraag en leidend comité

Meer informatie over het project & download vanrapporten op de ESPON website

Download:artikel over landschapsbeleid en territoriale cohesie

Blik in het boek: klik op de omslagfoto

Logo Euregio Maas-Rhein
Logo Provinz Limburg
Logo Provinz Limburg B
Logo Vlaanderen
Logo Wallonie
Logo Ostbelgien
Logo Stadt Aachen
Logo Städteregion Aachen
Logo NRW
Logo Provinz Liege
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen