Banner

PLUS Change

Planning Land Use Strategies: meeting biodiversity, climate and social objectives in a Changing world

Kick-off Meeting in Praag, 12.-14.6.2023
Kick-off Meeting in Praag, 12.-14.6.2023

Voor een klimaatbestendig landschap in de Euregio Maas-Rijn en daarbuiten

De overstromingen van 2021 en de droogte van 2022 hebben aangetoond dat de klimaatverandering ook in de Euregio Maas-Rijn een steeds grotere impact zal hebben door extreme weersverschijnselen: In sommige jaren zal er te veel water zijn, in andere jaren te weinig. Beide extremen kunnen worden gemitigeerd door de wateropslagcapaciteit van het landschap te versterken, maar tot nu toe is er in het landgebruik weinig rekening gehouden met deze nieuwe uitdaging.

Het HORIZON PLUS Change project (Planning Land Use Strategies for meeting climate, biodiversity and social goals in a Changing world) zal dit probleem aanpakken: Het project wil een groter bewustzijn creëren van hoe beslissingen over hoe we land gebruiken en beheren van invloed zijn op het klimaat, mensen en het milieu. Burgers en bedrijven, maar ook beleidsmakers, krijgen aanbevelingen voor actie over hoe landgebruik duurzamer en vooral klimaatgevoeliger kan worden gemaakt in een veranderende wereld.

Het project met een looptijd van 4 jaar is gestart op 1.6.2023 onder leiding van het Tsjechische onderzoeksinstituut Czech Globe. 23 partners uit onderzoek en praktijk uit de EU, Groot-Brittannië en Zwitserland zijn bij het project betrokken. Het Drielandenpark neemt deel als praktijkpartner via de EMR.

Het kick-off evenement vond plaats in Praag van 12-14 juni en richtte zich op de workflow van het project en de integratie van wetenschap en praktijk. Ongeveer 40 deelnemers presenteerden verschillende landinrichtingsprojecten in de verschillende regio's van Europa en bespraken hoe deze kunnen worden ondersteund door instrumenten uit onderzoek. Omgekeerd zal het onderzoek aanbevelingen voor het EU-beleid afleiden uit de ervaringen in de regio's.

Naast een masterplan voor Amsterdam, een project voor klimaatboeren in Zwitserland en andere toepassingsgebieden, zal de casus voor het Drielandenpark gaan over een grensoverschrijdend actieplan voor een klimaatbestendig landschap.

De focus zal liggen op de groene corridor tussen de Eifel/Ardennen en de Hoge Kempen in het hart van de Euregio Maas-Rijn en op “nature-based solutions” voor klimaatadaptatie. Deze dragen aanzienlijk bij aan het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering door het versterken en herstellen van natuurlijke processen (zoals de kleine waterkringloop) in het landschap. Ze worden in de EU-klimaataanpassingsstrategie aangemerkt als een belangrijk instrument. Voorbeelden van op de natuur gebaseerde oplossingen die de waterretentie in het landschap kunnen verhogen en tegelijk de biodiversiteit en landschapskwaliteit verbeteren, zijn onder meer

 • Behoud en herbebossing van gemengde bossen,
 • Verrijking van bodems met organisch materiaal,
 • Herstel van meanderende rivierlopen en kleine wetlands,
 • Het vrijmaken van uiterwaarden waarin de rivier zich kan uitbreiden tijdens overstromingen,
 • Hagen parallel aan hellingen planten, die dan de waterafvoer vertragen.

Het doel is om samen met lokale actoren uit het veld waterretentiemaatregelen die al zijn geïmplementeerd of zijn gepland in de zin van op nature-based solutions op een kaart te documenteren, maar ook om de behoefte aan actie te identificeren die nog steeds bestaat in grensoverschrijdende stroomgebieden (zoals de Geul). Stappen in de richting van implementatie moeten ook door het project worden geïnitieerd.
Aan het einde van het project moet een geïntegreerde oplossing voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en levenskwaliteit van de burgers worden uitgewerkt en laten zien hoe het groene hart van de Euregio klimaatbestendig en duurzaam kan worden gemaakt voor toekomstige generaties.

Nature-based solution: overstromingsvlakte in de Maasvallei © Provincie Limburg B
Nature-based solution: overstromingsvlakte in de Maasvallei © Provincie Limburg B
Funded by the European Union
Funded by the European Union

Looptijd: 2023-2027
Subsidies: EU HORIZON
Totaalbudget: 6,7 Mio €
Leadpartner: Czech Globe
Drielandenpark: Praktijkpartner

Project websitepluschange.eu

Onderzoekspartners:

 • Leuphana Universität Lüneburg, Duitsland
 • KnowlEdge Srl, Italië
 • Nodibinajums Baltic Studies Centre, Letland
 • Stichting ISOCARP Institute Center Of Urban Excellence, Nederland
 • International Creative Projects B.V., Nederland
 • Stichting Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland
 • Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung, Oostenrijk
 • Stowarzyszenie Centrum Rozwiazan Systemowyc, Polen
 • Stockholms Universitet, Zweden
 • Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Slowakije
 • Univerza v Ljubljani, Slovenië
 • Plan4all, Tsjechië

Praktijkpartners:

 • Euregio Maas-Rhein (Drielandenpark), België
 • Vlaamse Landmaatschappij, België
 • Peri-urban Regions Platform Europe (PURPLE), België
 • Île de France, Frankrijk
 • Provincia di Lucca, Italië
 • Wojewodztwo Mazowieckie, Polen
 • Verein Parc Ela, Zwitserland (geassocieerde partner)
 • RRA Zeleni kras doo, Slovenië
 • Regionalni rozvojova agentura jizni Moravy, Tsjechië
 • Surrey County Council, Verenigd Koninkrijk (geassocieerde partner)
Blue-Green-Star-Model van de Euregio. De groene corridor (Eifel/Ardennen-Kempen) komt in beeld in het PLUS Change project.
Blue-Green-Star-Model van de Euregio. De groene corridor (Eifel/Ardennen-Kempen) komt in beeld in het PLUS Change project.

Logo Euregio Maas-Rhein
Logo Provinz Limburg
Logo Provinz Limburg B
Logo Vlaanderen
Logo Wallonie
Logo Ostbelgien
Logo Stadt Aachen
Logo Städteregion Aachen
Logo NRW
Logo Provinz Liege
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen