Banner

Euregionale GIS-viewer

De samenvoeging van geodata uit 3 landen en 4 regio's. De ruimtelijke structuur van de Euregio – een puzzel.

In het project GIS-viewer werkt een groep vertegenwoordigers van de regionale Geoservice aan de Euregionale samenvoeging van diverse geografische gegevens. Het kadasterbureau van de StädteRegion Aachen heeft daartoe in het geoportaal een "viewer" ingesteld, waarin verschillende gegevens in kaartvormen beschouwd worden kunnen: bijvoorbeeld de administratieve structuren van de Euregio, het watersysteem, het landgebruik en de groene infrastructuur met Natura 2000-gebieden en de geanalyseerde zones uit het project Ruimte voor groene infrastructuur.

Het is een werk in evolutie. Hoewel de Europese richtlijn INSPIRE normen vastlegt, zijn niet alle gegevens centraal beschikbaar. Een deel hiervan moet bij de relevante overheid aangevraagd worden, en dan moeten ze bewerkt worden om een eenvormig Euregionaal beeld te vormen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om deze geïntegreerde gegevens aan derden door te geven. De partners hebben verschillende procedures voor de vrijgave en de licenties. Er is een handboek in voorbereiding, dat een gebruiksaanwijzing voor de GIS-viewer zal bevatten, alsook informatie over de geoportalen en de procedures van de partnerregio's.

Animatie - data-integratie © Thomas Haendly

Looptijd: Sinds 2016

Leiding: Drielandenpark

Werkgroep:

  • Kataster- und Vermessungsamt, StädteRegion Aachen (D, Umsetzung)
  • Cluster Organisatie en Informatie, Provincie Limburg (NL)
  • Agentschap Informatie Vlaanderen (B)
  • Service public de Wallonie, Sécretariat Géneral, Département de la Géomatique, Direction de l’Intégration des Géodonnées (B)

Link: naar de GIS-viewer
Download: Handboek (in werking)

Logo Euregio Maas-Rhein
Logo Provinz Limburg
Logo Provinz Limburg B
Logo Vlaanderen
Logo Wallonie
Logo Ostbelgien
Logo Stadt Aachen
Logo Städteregion Aachen
Logo NRW
Logo Provinz Liege
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen