Banner

Maastricht, 14/05/2014

LP3LP Afsluitend evenement

Op de historische plek in de Maastrichtse Staatenzaal discussiëren ambtenaren, betrokkenen en burgers over een landschapsbeleid voor het Drielandenpark.

Het afsluitende evenement van het LP3LP Project "Landschapsbeleid voor het Drielandenpark", dat gefinancierd werd door het Europese ESPON-programma, vond plaats in mei 2014 in de Staatenzaal van Maastricht in de provincie Limburg. De Staatenzaal heeft een historische betekenis, omdat hier in 1992 het "Verdrag van Maastricht“ van de Europese Unie werd ondertekend.

"Voor ons heeft deze plaats ook een speciale betekenis", zegt Jan Houwen, projectmanager van het LP3LP project in naam van het 3LP consortium, "en vandaag is een belangrijke dag omdat de samenwerking in het Drielandenpark nu officieel een nieuwe fase ingaat." De projectleiding van het 3LP werd doorgegeven van de provincie NL Limburg aan de Euregio Maas-Rijn. Hier neemt Dr. Anja Brüll de taken over van de vorige projectleider Aad Blokland. Het LP3P project schiep een stevige basis om de samenwerking inhoudelijk een nieuwe richting te geven en structureel te consolideren.

Naast de euregionale samenwerking richtte Karl-Heinz Lambertz, [voormalig] President van de Euregio Maas-Rijn, de aandacht op de samenwerking met lokale initiatieven: “Het is absoluut nodig dat we meer dan vroeger in contact treden met lokale overheden en burgerorganisaties. Hun interesse en inzet voor het behoud en de ontwikkeling van het Drielandenpark van een "Kwaliteitslandschap" tot een "Landschap van kwaliteiten“ is cruciaal. Laten we aan deze visie tegemoet komen en zowel voor de natuur, alsook voor de mensen meer vrije ruimte scheppen.“

Ook het Europese niveau stond in de belangstelling, namelijk wat een 'landschapsbenadering' zou kunnen betekenen voor het Europese cohesiebeleid. Hierop had het LP3LP project interessante antwoorden gevonden, oordeelde Peter Mehlbe, [voormalig] Directeur van het ESPON-programma.

Parallel aan het programma vond er een tentoonstelling plaats in het foyer van het provinciegebouw, waar de resultaten van het project voorgesteld werden aan het publiek. Het boek bij het project werd achteraf verstuurd naar alle deelnemers en op het 3LP Forum Landschap en groene infrastructuur voorgesteld.


Logo Euregio Maas-Rhein
Logo Provinz Limburg
Logo Provinz Limburg B
Logo Vlaanderen
Logo Wallonie
Logo Ostbelgien
Logo Stadt Aachen
Logo Städteregion Aachen
Logo NRW
Logo Provinz Liege
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen