Banner

AQUADRA

Gemeenschappelijke aanpak van bescherming tegen overstromingen en waterkwaliteit. In de stroomgebieden van de Geul, Berwinne, Jeker en Voer.

Binnen het project Aquadra stellen waterschappen, gewesten, provincies en gemeenten binnen de Euregio Maas-Rijn een “contrat de rivière” op, een riviercontract naar Waals model voor vier grensoverschrijdende riviertjes: de Geul (inclusief de Gulp), de Voer, de Jeker en de Berwijn. Het contract vormt de basis voor gezamenlijk waterbeheer.

Voor dit waterbeheer ontwikkelt Aquadra praktische instrumenten en een grensoverschrijdende beheersstructuur. Hydrologische modellen en meetnetten worden op elkaar afgestemd om de kans op overstromingen te verkleinen. Er zijn verschillende proefprojecten uitgevoerd. Zoals het plaatsen van extra meetstations in Wallonië om de wachtbekkens in Limburg eerder en juister te kunnen bijsturen. Of het langer vasthouden van het water van de Voer in het dal van de Horstergrub om stroomafwaarts wateroverlast te voorkomen.

Stroomopwaarts maatregelen treffen om stroomafwaarts problemen te voorkomen; dat heet aquasolidariteit. Aquadra maakt deze grensoverschrijdende watersolidariteit bekend bij een groot Euregionaal publiek door educatieprojecten, educatieve wandel- en fietsroutes en informatiepanelen bij uitgevoerde projecten.

Didier Bonni van het Agence de Dévelopment Local (ADL) Lontzen Plombières Welkenraedt over Aquadra:

Omdat onze ontwikkelingsmaatschappij al ervaring had met Interreg III door het Geuldalproject, uitgevoerd tussen 2002 en 2004, werd ons gevraagd Aquadra te trekken. Bij het Geuldalproject waren zeven gemeentes betrokken en vele andere partijen aan beide zijden van de grens. Bij onze Interreg-aanvraag in 2002 kregen wij veel steun van het Drielandenpark, dat zich als samenwerkingsplatform inzet om grensoverschrijdende projecten te initiëren cq. ondersteunen. Het Drielandenpark speelde ook een belangrijke rol bij de subsidieaanvraag van Aquadra. Zowel het Geuldalproject als Aquadra maken deel uit van het Ontwikkelingsperspectief van het Drielandenpark, dat lijnen uitzet naar de toekomst voor het behoud van de groene ruimte tussen Hasselt, Aken, Luik en Maastricht. Met de plannen die we voor de vier Aquadra-riviertjes gaan opstellen, bouwen we aan een duurzame structuur voor waterbeheer, waarmee we ook tegemoet komen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water.

De ervaring van Harry Tolkamp, senior adviseur strategie en beleid bij Waterschap Roer en Overmaas (vandaag Waterschap Limburg):

Al jarenlang proberen we om samenwerking rond grensoverschrijdende waterlopen op gang te brengen. Maar het was moeilijk om alle partijen rond de tafel te krijgen. Aquadra neemt formele barrières tussen de landen weg en vereenvoudigt de samenwerking. Je vindt elkaar snel en kunt meteen overgaan tot actie. Bedoeling is om nu bottom-up permanente overlegstructuren te creëren.

St-Gerlach op de Geul © Herman van Steenwijk
St-Gerlach op de Geul © Herman van Steenwijk
Logo Interreg IV EMR

Looptijd: 2010-2013
Subsidies: Interreg EMR IV-A Programm

Partners:

 • ADL Plombières-Lontzen-Welkenraedt (leidende partner, BE)
 • Ardenne & Gaume ASBL (BE)
 • Contrat de Rivière Meuse Aval (BE)
 • Wasserschap Roer en Overmaas (NL)
 • Provincie Limburg (NL)
 • Provincie Limburg (BE)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (BE)

Geassocieerde partners:

 • Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (BE)
 • Service Public de Wallonie (BE)
 • Province de Liège (BE)
 • Stadt Aachen (DE)
 • Bekkensecretariaat Maasbekken (BE)

Drielandenpark: Co-projectontwikkling

    Aquadra report
    Aquadra report
    Logo Euregio Maas-Rhein
    Logo Provinz Limburg
    Logo Provinz Limburg B
    Logo Vlaanderen
    Logo Wallonie
    Logo Ostbelgien
    Logo Stadt Aachen
    Logo Städteregion Aachen
    Logo NRW
    Logo Provinz Liege
    Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen