Banner
Mission & Vision

Missie 3LP

Het samenwerkingsverband van het Drielandenpark biedt een platform voor samenwerking en uitwisseling over het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de open ruimtes en het landschap (de landschappen) van het 3LP.

Het werkt:

  • grensoverschrijdend,
  • sector- en werkveldoverschrijdend,
  • over bestuurlijke niveaus heen (nl. regionaal-lokaal en gericht op Europa).

Het doel van het Drielandenpark bestaat erin bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn en de omzetting van het Europese Landschapsverdrag te ondersteunen.

Logo Europäische Landschaftskonvention

Europees landschapsverdrag

"De Partijen bevorderen grensoverschrijdende samenwerking op lokaal en regionaal niveau en stellen waar nodig gezamenlijke landschapsprogramma's op en implementeren deze."

Artikel 9 - Grensoverschrijdende landschappen

Visie 3LP

De vormgeving van het landschap van vandaag bepaalt de erfenis en de leefomgeving van de toekomstige generaties. We behouden en ontwikkelen een levend landschap in het Drielandenpark als een gedeelde zonder grenzen, waarin tegenwoordig en in de toekomst

  • bewoners en bezoekers zich thuis voelen en ontspanning vinden, kunnen genieten van de schoonheid van de omgeving, en samen met de natuur bijdragen aan een verhoogde levenskwaliteit.
  • diverse planten, dieren en andere organismen voldoende ruimte hebben om te gedijen en door hun verwevende levensprocessen en ecosysteemdiensten onontbeerlijke levensvoorwaarden in stand kunnen houden.
  • bedrijven die inzetten op een duurzame en circulaire economie ontwikkelingskansen krijgenen hun medewerkers een aantrekkelijke, leefbare werkplek vinden.

Opdat ook onze toekomstige generaties het euregionale landschap nog kunnen beleven als een leefbare woon- en werkomgeving waar het aangenaam is te verblijven.

Kind in speelbos © Yves Adams
Kind in speelbos © Yves Adams
Logo Euregio Maas-Rhein
Logo Provinz Limburg
Logo Provinz Limburg B
Logo Vlaanderen
Logo Wallonie
Logo Ostbelgien
Logo Stadt Aachen
Logo Städteregion Aachen
Logo NRW
Logo Provinz Liege
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen